Höstens aktivitetsschema

Nu ligger höstens aktivitetsschema uppe! Många aktiviteter fortsätter som terminen innan, vissa har andra tider. Ett par helt nya aktiviteter har hittat sig in också. Några av dessa nyheter är:

Frigörande dans. Du som är tjej mellan 16 och 35 år kan delta i frigörande dans – ett sätt att bland annat stärka sin självkänsla och kroppskännedom, samt motverka ångest och nedstämdhet. Du dansar efter din egen förmåga, behöver inte prestera något och vilar när det behövs. Arrangör: Hälsodisken Hisingen

Basal kroppskännedom. Med enkla övningar får man en ökad kroppsmedvetenhet, en balanserad hållning och avspänning. Vetenskapliga studier visar att metoden har god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom så som ångest, oro och nedstämdhet. Både Hälsoteket i Östra Göteborg och Hälsoteket i Angered håller kurser i kroppskännedom i höst.

SE HÖSTENS AKTIVITETSSCHEMA