Information från Mariaträffen

Mariaträffen är stängd tills vidare.
Syftet är att undvika bredare spridning av det nya coronaviruset.

För aktuell information följ oss på Facebook, se anslag som sätts upp på Mariaträffens dörr, eller kontakta oss via telefon eller mail.