Kategorier

Under den här menyn KATEGORIER kan du gå vidare genom tre olika inriktningar.

Du kan klicka dig vidare via menyfliken VERKSAMET om du vill finna en särskild typ av verksamhet.

Är du ute efter en viss typ av aktivitet, till exempel måleri eller samtalsgrupp, klickar du dig vidare från menyfliken AKTIVITETER.

Är du mest intresserad av att hitta någon aktivitet/verksamhet i närheten av där du bor, så hittar du allt sådant under menyfliken GEOGRAFISKT.