Kulturfestivalen i Centrum

I två veckor mellan 4:e November och 17:e November pågår Kulturfestivalen i Centrum på 17 olika platser runt om i staden. Aktiviteterna är i största möjliga mån gratis att deltaga i, men kan ibland kosta en mindre slant.

I år är festivalen även en del av firandet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021, det innebär att aktiviteter som tittar tillbaka genom Göteborgs historia också ingår. Andra teman som behandlas är:

  • Rymden, bl.a. ihop med forskare som föreläser och visar bilder
  • ”Det är inte för sent” – är åldern en gräns för att göra det man gillar?
  • Har idrott och kultur med varandra att göra?
  • Släktforskning ihop med landsarkivet
  • Kampen för kvinnlig rösträtt

Utöver detta finns naturligtvis saker som man traditionellt sett förknippar med kultur att tillgå. Biofilmer, teaterföreställningar och konst.  Programmet, som du hittar här , innehåller något för alla skulle jag vilja påstå. Du kan även läsa mer om festivalen här .

Jag, personligen, skulle säga att du gör dig själv en otjänst om du inte åtminstone ögnar igenom programmet. Jag slår vad om att du hittar något du blir intresserad av (som du inte trodde fanns, eller att du var intresserad av)