Nytt projekt för unga vuxna

Den 8 april var det invigning för ESF-projektet Effektbutiken – ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska Socialfonden. Projektet ägs av Social resursförvaltning och ska husera på Aktivitetshus Väster. Projektet vänder sig till unga personer mellan 18 och 35 år med psykisk ohälsa. Syftet är att få ut dessa i arbete eller studier och göra dem självförsörjande samt inkluderade i samhället. Deltagarna i projektet kommer att få lära sig om e-handel, och de har möjlighet att arbeta med det under sin tid i projektet.

På invigningsdagen inledde Per-Anders Olsson, som är projektägare, med att berätta om bakgrunden till varför de ville starta projektet. Och han tryckte på vikten av en god hälsa och livsvillkor innan personen är redo för arbetsmarknaden, för oftast är det där det brister, menar han. Därför är just livsvillkor och hälsa en stor och viktig del av projektet.

Elisabet Bengtsson, som arbetar som vägledare/arbetsspecialist, presenterade den evidensbaserade metoden IPS (Individual Placement and Support). Metoden kommer att tillämpas i projektet, och projektdeltagarna kommer kontinuerligt träffa Elisabet för att diskutera vägarna vidare till arbete/studier.

Lena Malm, som är projektledare, pratade om biten för e-handeln. Deltagarna kommer att få utbildning i fotografi och hur man skriver texter och jobbar med digital bild. Efteråt får deltagarna ett intyg från utbildningsanordnaren. Hon berättade också att det är tänkt att deltagarna ska vara i projektet i cirka 30 veckor, men poängterar att man inte måste gå färdigt. Om man till exempel får ett arbete eller påbörjar en utbildning så ska det gå före. Det finns också en möjlighet för deltagare att komma tillbaka, om de till exempel varit sjuka en längre tid. I projektet är heltid lika med 20 timmar per vecka, men deltagarna deltar alla dagar i veckan.

Deltagarna i projektet kommer att jobba i smågrupper. Man räknar med att den första gruppen kommer att starta 9 maj. Sedan sker gruppstarter löpande. Projektet kommer att ta emot unga vuxna från hela Göteborg, men de som bor i de västra stadsdelarna är prioriterade. De räknar med att ta emot 50 personer under den treåriga projekttiden. Sedan är tanken att Effektbutiken ska ingå i den ordinarie verksamheten på aktivitetshuset.

Utöver Lena och Elisabet så kommer två andra handledare att arbeta i projektet, en av dem är Kristina Lundén. Hon har lång erfarenhet av att jobba med personer med psykisk ohälsa i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Hon berättade om rekryteringen som påbörjats. Och hur de arbetar uppsökande för att informera om projektet och hitta intresserade deltagare. Vid ett intresse så görs först en intervju med deltagaren för att säkerställa att det är rätt målgrupp och att egen motivation till arbete och studier finns. Utöver det ställs inga krav på tidigare kunskaper.