Öppet på Aktivitetshusen i Göteborgs Stad

Aktivitetshusen i Göteborgs Stad är öppna. Med anledning av corona-viruset kan det förändras och aktiviteter kan komma att ställas in.  Om förändringar sker kan du hitta information här på Aktivitetskatalogen. Kontakta ditt aktivitetshus om du är osäker. Information finns också på goteborg.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att man ska stanna hemma om man är sjuk eller har symptom såsom hosta, snuva, halsont eller feber. Man ska dessutom stanna hemma två dagar efter att man blivit frisk och symptomfri.