Öppet och stängt på Aktivitetshusen i Göteborgs Stad

Alla Göteborgs Stads Aktivitetshus stänger tillfälligt från och med måndag 9 november. Vi gör detta för att inte bidra till ökad smittspridning.
Till att börja med är det stängt till och med fredag den 27 november. Nytt ställningstagande om fortsatt stängning görs varje fredag. Se fortlöpande information här.

OBS. Vi kommer som tidigare erbjuda uteaktiviteter som promenadgrupper.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att man ska stanna hemma om man är sjuk eller har symptom såsom hosta, snuva, halsont eller feber. Man ska dessutom stanna hemma två dagar efter att man blivit frisk och symptomfri.