Attention Hisingen-Kungälv

Kontakt
Webbsida

Verksamhet
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så som ADHD, Aspergers, tvångssyndrom, Tourette, med mera. Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns nästan 60 lokalföreningar och Attention Hisingen-Kungälv är en av dem. I föreningen får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, tillsammans kan man ge varandra råd och stöd. Du kan till exempel besöka deras cafékvällar varannan måndag, jämna veckor, kl 18–20. Wieselgrensgatan 11, lokal Träffpunkten, en våning ner med hissen. En gång i månaden är det även träffar i Kungälv.

Målgrupp
De som har diagnos, de som är anhöriga, och de som arbetar med eller forskar om funktionshindret.

Aktiviteter

  • Cafékvällar varannan måndag, jämna veckor, kl 18–20. Wieselgrensgatan 11, lokal Träffpunkten, en våning ner med hissen.
  • En gång i månaden är det träffar i Kungälv.
  • Föreläsningar
  • Testar på fritidsaktiviteter tillsammans

Kontakt
E-post: info@attention-hisingenkungalv.se
Webbsida: https://attention-hisingenkungalv.se/. Se även riksförbundets webbplats: attention-riks.se
Facebook: https://www.facebook.com/AttentionHisingenKungalv/

Närmaste spårvagns-/busshållplats:
Bjurslättsskolan
Wieselgrensplatsen