Bistro – köksgrupp

Kontakt
Bjurslätts Torg 1
417 26 Göteborg
Telefon: 031-367 94 89
Mobil: 0702-09 48 28

Verksamhet
aktivitetshus Hisingen kan du, på bestämda tider, ingå i Bistros köksgrupp. Till skillnad från den förberedande arbetsträningen finns det ingen tidsbegränsning eller åldersgräns för att delta i köksgruppen. De båda grupperna arbetar däremot samtidigt och tillsammans i köket. Du erbjuds återkommande utbildningstillfällen i livsmedelshygien/-hantering. Som medarbetare i Bistro äter du dessutom kostnadsfritt de dagarna du arbetar.

Målgrupp
BistroPersoner med psykisk ohälsa. Du behöver inga förkunskaper eller ambitioner att gå vidare, bara en vilja att delta i kökslaget. Att ingå i verksamheten är gratis och du behöver inte ansöka om bistånd för att medverka i Bistro.


Aktiviteter:

  • Tillagning av frukost
  • Laga lunch
  • Kassahantering
  • Arbeta i caféet
  • Arbeta i disken
  • Utbildning i livsmedelshantering och kökshygien
  • Delta i planeringsmöten om du vill

Kontakt
Besöksadress: Bjurslätts Torg 1
Telefon: 031-367 94 89
Mobil: 0702-09 48 28
E-post: helen.2.larsson@socialresurs.goteborg.se
jenny.schonemann@socialresurs.goteborg.se
Webbsida: goteborg.se/aktivitetshushisingen

Närmaste busshållplats:
Bjurslätts torg