Hälsoutvecklare

Kontakt Webbsida Verksamhet Har du psykisk eller fysisk ohälsa som begränsar din förmåga att arbeta eller studera? Vill du komma igång med livsstilsförändringar och hälsostärkande aktiviteter? Då kan du få stöd av en hälsoutvecklare. Målgrupp Är 16-64 år och bor i...