Kategoriarkiv: Aktivitetskatalogen

Lighthouse

Inom Göteborgs Föreningscenter ryms ett flertal olika projekt

Lighthouse är ett treårigt arvsfondsprojekt vars syfte är att erbjuda nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att mötas genom olika kulturaktiviteter. Med projektet vill vi medverka till ömsesidig integration och kunna erbjuda en plats där människor med liknande intressen kan träffas och berikas tillsammans genom konsten.
Vi använder oss av en mängd olika konstyttringar som alla är tillgängliga och igenkännbara aktiviteter för personer med olika bakgrund. Vi är lyhörda inför deltagarnas egna önskningar och försöker i den mån vi har möjlighet att tillmötesgå dessa.
På Lighthouse kan man få en paus från en ofta tuff vardag och en oviss framtid. Att få känna glädje, skratta och att lära sig fokusera på stunden hjälper både unga och vuxna att kämpa vidare.
Målet är att skapa en trygg och kreativ mötesplats i centrala Göteborg. Kärnan i projektet är våra skapande aktiviteter som sammanför personer med olika erfarenheter och kunskaper. Vi ser att integration underlättas av gemensamma intressen och kunskapsutbyten, inte minst i skapandet där vi lär och inspirerar varandra. Vår verksamhet ligger vid Järntorget och byggnaden rymmer flera häftiga kulturaktörer som vi samarbetar med.
Det finns inget program för hela terminen eftersom verksamheten är öppen för målgruppens önskemål. Följ gärna på Instagram @lighthouse_gfc eller www.facebook.com/lighthousegfc för att löpande ta del av vad som händer.

Kontaktuppgifter
Tel 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se

 

Öppet på Aktivitetshusen i Göteborgs Stad

Aktivitetshusen i Göteborgs Stad är öppna. Med anledning av corona-viruset kan det förändras och aktiviteter kan komma att ställas in.  Om förändringar sker kan du hitta information här på Aktivitetskatalogen. Kontakta ditt aktivitetshus om du är osäker. Information finns också på goteborg.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att man ska stanna hemma om man är sjuk eller har symptom såsom hosta, snuva, halsont eller feber. Man ska dessutom stanna hemma två dagar efter att man blivit frisk och symptomfri.

Smarta kartan

Hyra – Byta – Låna – Dela – Ge – Få

Smarta kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar.

Välkommen till kartan som samlar alla verksamheter där du kan hyra, byta, låna, dela, ge/få i Göteborg. Här hittar du till exempel fruktlundar, leksaksbibliotek och fritidsbanker.

Smarta kartan