Kategoriarkiv: Aktivitetskatalogen

Dalheimers Hus

Verksamhet:
Här finns restaurang, konferenslokaler och friskvård. Vi erbjuder kultur för alla. Vi har daglig verksamhet och korttidsboende för personer med funktionsnedsättningar.  Här finns även Eldorados centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning och lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi hyr ut kontors- och aktivitetslokaler till flera funktionsrättsorganisationer i Göteborg.

Målgrupp:
Dalheimers hus är öppet för alla. Våra lokaler är anpassade för personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Aktiviteter:
Dalheimers Hus Gym
Badet på Dalheimers Hus
Sanna Strand
Hydromassage
Restaurang Fritz
Konferens
Korttidsboende
Kulturaktiviteter
Plus föreningarna:
Synskadades Riksförbund Göteborg (SRF Göteborg)
Mag- och tarmföreningen
ILCO
Föreningen HjärtLung
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Njurförbundet Västsverige
Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan
Unga Rörelsehindrade
Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) Göteborg
Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) Västra Götaland
Astma- och Allergiföreningen
Reumatikerförbundet
Personskadeförbundet RTP
Bechterewreumatikernas intressegrupp (BERIG)
Proliv

Kontakt:
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Telefon: 031-367 97 52
dalheimers.hus@funktionsstod.goteborg.se
Dalheimers hus – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Övrigt:
Varmt välkommen till Hälsoveckan på Dalheimers hus! Det blir föreläsningar, workshops, aktiviteter, gratis prova på i friskvården och mycket mer. Du kommer även att ha möjlighet att träffa olika föreningar som kan berätta om sin verksamhet. Nästan allt är gratis och alla är välkomna!

Hälsoveckan 2022

Smarta kartan

Hyra – Byta – Låna – Dela – Ge – Få

Smarta kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar.

Välkommen till kartan som samlar alla verksamheter där du kan hyra, byta, låna, dela, ge/få i Göteborg. Här hittar du till exempel fruktlundar, leksaksbibliotek och fritidsbanker.

Smarta kartan