Hälsoutvecklare

Kontakt

Webbsida

Verksamhet
Har du psykisk eller fysisk ohälsa som begränsar din förmåga att arbeta eller studera? Vill du komma igång med livsstilsförändringar och hälsostärkande aktiviteter? Då kan du få stöd av en hälsoutvecklare.

Målgrupp
Är 16-64 år och bor i Göteborg
Har psykisk eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
Har offentlig försörjning eller ingen försörjning
Vill förändra din situation och komma igång med hälsostärkande aktiviteter

Hur går det till
När vi mottagit din intresseanmälan kommer du bjudas in till ett första gemensamt möte för att undersöka om insatsen erbjuder det stöd du behöver mot arbete eller studier. Om insatsen är rätt bokar du och din hälsoutvecklare in ett första hälsosamtal där ni tillsammans tar fram en aktivitetsplan som grundas i dina behov, intressen och önskemål. Därefter träffas ni regelbundet för samtal och aktiviteter.

Aktivitetsplanen kan bland annat innefatta:
Planera och genomföra fysisk aktivitet tillsammans med hälsoutvecklaren
Hälsosamtal om bland annat kost, sömn, stress och återhämtning
Ta fram och arbeta med strategier för att hantera ångest och psykisk ohälsa
Bli guidad till kulturella och sociala aktiviteter utifrån dina intressen
Hälsokurs tillsammans med en liten grupp andra deltagare
Aktiviteterna ska hjälpa dig att stärka din hälsa så att du kan börja arbeta, studera eller fortsätta din arbetslivsinriktade rehabilitering. Hälsoutvecklaren samarbetar med dig och dina vård-och myndighetskontakter för att säkerställa att planeringen är fungerande utifrån dina behov.

Intresserad av att delta
För att påbörja planering med hälsoutvecklare behöver du och din myndighetskontakt skicka en intresseanmälan till oss. Det går också bra att göra en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.