Iter – jobba som volontär i Europa

Kontakt
Adress: Norra Hamngatan 8
Telefon: 031-365 00 00
Webbsida

Verksamhet
Är du mellan 18 och 29 år? Har du av någon anledning svårt att komma vidare i livet? Saknar du sysselsättning som jobb eller skola? Då har du möjlighet att jobba som volontär i Europa genom Iter, utan att det kostar dig något. Volontärarbetet kan innebära till exempel renovering av kulturmärkta byggnader på franska landsbygden, eller att arbeta med utsatta, eller med olika kultur- och miljöprojekt på Island. Du väljer vilket projekt du vill jobba med. Förutom volontärarbetet får ungdomarna språklektioner och chansen att leva med andra ungdomar från hela Europa. Engelska är alltid huvudspråk. Volontärperioden kan variera mellan två veckor och två månader. Du kan påbörja din volontärperiod när som helst under året, då det är löpande startdatum. Professionell personal kommer att stötta dig hela vägen – innan, under och efter volontärresan. De flesta av deltagarna går vidare till studier eller arbete efter medverkan i Iter.

Målgrupp
Ungdomar 18–29 år boende i Göteborg och som inte studerar, arbetar eller har någon känd sysselsättning. Ungdomar som försörjer sig via försörjningsstöd, aktivitetsstöd eller föräldrar och närstående. Ungdomar som befinner sig i situationer som försvårar för dem att få en effektiv tillgång till formell utbildning via det traditionella skolsystemet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ingen av volontärplatserna kräver någon specialkunskap eller språkkunskap mer än en vilja att försöka. Iter tar emot alla inom målgruppen för informationssamtal.

Detta kan du till exempel jobba med som volontär:

Artikel från Vårt Göteborg

Kontakt
Besöksadress: Norra Hamngatan 8
Telefon: 031-365 00 00
E-post: iter@socialcentrum.goteborg.se
Webbsida: goteborg.se/iter

Närmaste spårvagns-/busshållplats:
Brunnsparken