Iter – jobba som volontär i Europa

Kontakt
Adress: Norra Hamngatan 8
Telefon: 031-367 93 42
Webbsida

Verksamhet
Är du mellan 18 och 29 år? Har du av någon annan anledning svårt att komma vidare i livet? Saknar du sysselsättning som jobb eller skola? Då har du möjlighet att jobba som volontär i Europa genom Iter, utan att det kostar dig något. Volontärarbetet kan innebära till exempel renovering av kulturmärkta byggnader på franska landsbygden, eller att arbeta med utsatta, eller med olika kultur- och miljöprojekt på Island. Du väljer vilket projekt du vill jobba med. Förutom volontärarbetet får ungdomarna språklektioner och chansen att leva med andra ungdomar från hela Europa. Engelska är alltid huvudspråk. Professionell personal kommer att stötta dig hela vägen – innan, under och efter volontärresan.

Målgrupp
Ungdomar 18–29 år boende i Göteborg och som inte studerar, arbetar eller har någon känd sysselsättning. Ungdomar som försörjer sig via försörjningsstöd, aktivitetsstöd eller föräldrar och närstående. Ungdomar som befinner sig i situationer som försvårar för dem att få en effektiv tillgång till formell utbildning via det traditionella skolsystemet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Detta kan du jobba med som volontär:

  • Jobba med foto, sociala projekt och miljöfrågor på Island.
  • Renovera hus och odla i Frankrike.
  • Jobba på festivaler i England.

Artikel från Vårt Göteborg

Kontakt
Besöksadress: Norra Hamngatan 8
Telefon: 031-367 93 42
E-post: iter@socialresurs.goteborg.se
Webbsida: goteborg.se/iter

Närmaste spårvagns-/busshållplats:
Brunnsparken