Verksamhet
RFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare – organiserar människor med och utan erfarenhet av missbruk och beroende. Här kan man få personlig hjälp, råd och stöd vid till exempel nedtrappning av sin medicin. På föreningen har man lång erfarenhet av hög- och lågdosberoende människor. I samtal förs inga journaler och tystnadsplikt och sekretess gäller. Samtalen är kostnadsfria och man får vara helt anonym om man vill.

Målgrupp
Läkemedels- och narkotikaberoende samt anhöriga till dessa personer. Människor med psykisk ohälsa och utanförskap. RFHL organiserar även människor utan beroendeproblematik, men som har ett intresse för frågorna föreningen driver.

Aktiviteter:

  • Telefonrådgivning
  • Enskilda samtal med beroendeterapeut
  • Öppet hus med kamratstödjare
  • Föreläsningar
  • Gruppsamtal
  • Opinionsbildande
  • Anhörigstöd
  • Alternativa behandlingar, exempelvis akupunktur
  • NADA-akupunktur i grupp
  • LifeRingmöten

Öppettider
Lokalen är bemannad tisdag–torsdag 09.00 – 14.00

Kontakt
Besöksadress: Vegagatan 48 A
Telefon: 0737 – 26 90 69 eller 0736 – 28 18 38
E-post: kontakt@rfhl-goteborg.com
Webbsida: www.rfhl-goteborg.com