Multimedium

Kontakt Bangatan 24 D 414 63 Göteborg Telefon: 031-12 92 38 Webbsida Verksamhet Multimedium är ett socialt arbetskooperativ med inriktning på webb, form och tryck. Medlemmarna har i regel hamnat utanför ordinarie arbetsmarknad av någon anledning och har försörjningen...