Aktiv Göteborg

Kontakt
Nordhemsgatan 12
Telefon: 0705-58 06 95
Webbsida

Verksamhet
Syftet med Aktiv är att öka din arbetsförmåga eller undvika sjukskrivning, genom att komma igång med träning på gym med hjälp av fysioterapeut. Träningen är kostnadsfri och pågår under 8 veckor, 2 gånger per vecka. Du får ett individuellt träningsprogram som provas ut vid första tillfället.

Målgrupp
Personer mellan 18 och 64 år som bor i Göteborg. Och som bedöms ha förutsättningar att kunna träna självständigt enligt ett individuellt träningsprogram med lättare stöd och handledning av fysioterapeut.

Vid intresse
Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialkontoret eller din vårdkontakt. Tillsammans fyller ni i en gemensam intresseanmälan som finns på hemsidan. Intresseanmälan sedan skickas till:
Aktiv, Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg

Kontaktpersoner:
Charlotta Carlson, fysioterapeut
Tel: 0705-58 06 95
E-post: charlotta.carlson@vgregion.se

Kontakt
Besöksadress: Nordhemsgatan 12 Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Webbsida

Närmaste spårvagns-/busshållplats:
Järntorget