Verksamhet
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så som ADHD, Aspergers, tvångssyndrom, Tourette, med mera. Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns nästan 60 lokalföreningar och Attention Hisingen-Kungälv är en av dem. I föreningen får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, tillsammans kan man ge varandra råd och stöd. Du kan till exempel besöka deras cafékvällar vissa måndagar, kl 18–20. Wieselgrensgatan 11, lokal Träffpunkten, en våning ner med hissen. Ibland är det även träffar i Kungälv.

Målgrupp
De som har diagnos, de som är anhöriga, och de som arbetar med eller forskar om funktionshindret.

Aktiviteter

  • Cafékvällar en gång i månaden, måndagar kl 18–20. Wieselgrensgatan 11, lokal Träffpunkten, en våning ner med hissen.
  • Träffar i Kungälv.
  • Föreläsningar
  • Testar på fritidsaktiviteter tillsammans.

Kontakt
E-post: attentionhok@gmail.com
Webbsida: Attention HÖK (Hisingen-Öckerö-Kungälv)
Facebook: https://www.facebook.com/AttentionHisingenKungalv/