Göteborgs Stads Aktivitetshus

Samtliga Aktivitetshus (Centrum, Hisingen, Angered, Sekelhuset och Väster) stänger klockan 12.00 fredagen den 16/12.

Dalheimers Hus

Verksamhet:Här finns restaurang, konferenslokaler och friskvård. Vi erbjuder kultur för alla. Vi har daglig verksamhet och korttidsboende för personer med funktionsnedsättningar.  Här finns även Eldorados centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med...

Öppet och stängt

De flesta verksamheter som finns på Aktivitetskatalogen är påverkade av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ta kontakt med den plats du önskar besöka för att försäkra dig om vad som gäller.

Fonder, ekonomiskt stöd

Lista Stiftelser för behövande i Västra Götaland. Varje stiftelse har olika målgrupper och ansökningsperioder.  

Smarta kartan

Hyra – Byta – Låna – Dela – Ge – Få Smarta kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter...