Finsam Vuxna vänder sig till dig som är arbetslös, har offentlig försörjning, eller inte har någon egen försörjning, och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera. Du är redo att börja förändra din situation och vill testa din arbetsförmåga på en individuellt anpassad nivå.

Hur går det till?
Din Arbetsspecialist hjälper dig ta fram en planering för hur din väg till arbete eller studier ska se ut. Din Arbetsspecialist blir bryggan mellan dig och din framtida arbetsplats och ni samarbetar med de som är viktiga för att du ska nå dina mål, som till exempel vården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Parallellt med din planering mot arbete finns det möjlighet att få individuellt anpassat stöd att stärka din hälsa och förmåga att arbeta eller studera.

Vi finns för dig som:
Är 18-64 år
Har ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver förstärkt stöd för att börja arbeta eller studera
Är motiverad att stärka din arbetsförmåga och komma igång med aktiviteter och planering mot arbete och studier

Intresserad av att delta?
Fyll i intresseanmälan tillsammans med din handläggare eller vårdkontakt och skicka till oss via post. Det går också bra att skriva en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Vi inleder din medverkan med ett informationsmöte där du avgör om vi är rätt väg till arbete för dig.

Kontakt:
Webbsida

Samordnare Vuxna Centrum
Katarina Olanders
E-post: katarina.olanders@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 98 83

Samordnare Vuxna Hisingen
Hanneke Seljee-Svedberg
E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 0736-66 40 24

Samordnare Vuxna Nordost
Frida Schleenvoigt
E-post: frida.schleenvoigt@socialnordost.goteborg.se
Telefon: 031-365 29 69

Samordnare Vuxna Sydväst
Anna Gustavsson
E-post: anna.e.gustafsson@vgregion.se
Telefon: 0700-85 28 31