Verksamhet
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (fd Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt) är en ideell förening med lokalavdelningar i hela landet, där i bland Göteborg. De erbjuder mentorer samt anordnar självhjälpsgrupper för såväl drabbade som anhöriga och partners.

Målgrupp
Man måste inte vara sjuk i en ätstörning eller vara anhörig till någon som är drabbad för att vara medlem i Frisk & Fri, alla kan bli medlemmar.

Aktiviteter:

  • Mentorer för de som är drabbade. Mentorer som har egen erfarenhet av sjukdomen och nu är friska sedan minst två år tillbaka, kan med sina erfarenheter ge stöd till dem som är sjuka.
  • Mentorer för närstående. Mentorer som själva varit anhöriga till någon som varit sjuk i ätstörning kan bli mentor åt andra anhöriga.
  • Stödgrupper för drabbade
  • Öppna träffar för drabbade
  • Stödgrupper för närstående
  • Öppna träffar för närstående
  • Föreläsningar och infoträffar enligt önskemål
  • Pysselkvällar
  • Utbildningar

Kontakt
Besöksadress:  Aktiviteterna äger rum i Sensus lokaler, Drottninggatan 30.
E-post: goteborg@friskfri.se
Webbsida: www.friskfri.se