Verksamhet
Hälsoteken finns i Angered, Kortedala och Bergsjön. Vi finns till för dig som vill förbättra din hälsa. På Hälsoteken kan du vara med på gruppträning, kurser, föreläsningar och sociala aktiviteter. Vi erbjuder aktiviteter inomhus, utomhus och online. Information om alla våra aktiviteter hittar du i aktuellt program. Alla Hälsotekens aktiviteter är gratis och alla är välkomna!

Alla aktiviteter är gratis och det är drop-in på alla aktiviteter förutom till kurserna som kräver anmälan.

Målgrupp
Våra aktiviteter hålls på många olika platser i området och du är välkommen till alla. På Hälsoteken kan du träna, gå på föreläsningar, vara med på kurser eller bara ta en fika och umgås. Våra aktiviteter och föreläsningar har fokus på fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Här är alla aktiviteter gratis. Du behöver inte anmäla dig för att delta, förutom till vissa kurser. Då står det i programmet.

Alla redskap som behövs på aktiviteterna finns att låna. Till Hälsoteken är du välkommen oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, könsidentitet eller könsuttryck, kön, sexuell läggning eller ålder. Det går bra att ha med ledsagare till våra aktiviteter. Vill du veta mer, kontakta oss för mer information

Aktiviteter

  • Drop-in-hälsa och FaR (fysik aktivitet på recept)
  • Temadagar och föreläsningar
  • Kurser
  • Gruppträningar för vuxna
  • Aktiviteter för barn och föräldrar
  • Aktiviteter för ungdomar
  • Uppsökande föreläsningar

Kontakt
E-post: halsotekeninordost@socialnordost.goteborg.se
Webbsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteken-i-nordost