Verksamhet
Hälsoteket i Väster är en verksamhet för dig som vill skapa en bättre hälsa. Programmet har en blandning av föreläsningar, kurser, gruppstöd för livsstilsförändring, hälsorådgivning och fysisk aktivitet. Det krävs ingen träningsvana eller förkunskap och allt är kostnadsfritt.

Målgrupp
Hälsotekets målsättning är att stärka och förbättra hälsa och välbefinnande hos dig som invånare och att minska risken för livsstilsrelaterade symptom och sjukdomar.

Aktiviteter

  • hitta lättillgänglig information inom hälsoområdet
  • träffa rådgivare i vår Hälsohörna som kan svara på frågor om hälsa och livsstil
  • göra din egen hälsoprofil och få förslag på vad du kan förändra
  • delta i föreläsningar, samtalsgrupper, kurser, promenader och prova-på-aktiviteter som Hälsoteket ordnar kontinuerligt

Kontakt
Besöksadress: Frölunda Kulturhus. Valthornsgatan 3
Telefon: 031-366 28 64
E-post: halsoteket.vaster@socialsydvast.goteborg.se
Webbsida: goteborg.se/halsoteketvaster