Verksamhet
Axet är en daglig sysselsättning för dig med en psykiatrisk diagnos. Hos oss erbjuds du rik social samvaro och något meningsfullt att göra på dagarna. På Axet arbetar vi med en sluten mindre grupp deltagare, för att värna om trygghet och förutsägbarhet. En stor del av verksamheten vilar på naturbaserad rehabilitering där vi använder odling, kreativt skapande, matlagning, avslappning och yoga, som sätt att skapa återhämtning för våra deltagare.

Mellansteget vänder sig till dig med psykisk ohälsa mellan 18 och 65 år som bor i Göteborgs Stad och är i behov av arbetsrehabilitering eller arbetsliknande sysselsättning. Här får du möjlighet att hitta tilltron till din egen förmåga utifrån en fast struktur i en tillåtande atmosfär.

Målgrupp
Verksamheten riktar sig till personer som bor i Göteborgs Stad och är i behov av arbetsrehabilitering eller arbetsliknande sysselsättning. Mellansteget erbjuder regelbunden verksamhet till personer som varit borta från arbetslivet en längre tid eller aldrig hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Mellansteget ger möjligheten för personer att stärka arbetsförmåga, minska hinder och träna social kompetens.

Börja hos oss
Den som är intresserad av att börja på Axet eller Mellansteget är välkommen på ett studiebesök. Antingen kan personens socialsekreterare boka in ett studiebesök men det går även bra att personen själv kontaktar Verksamheterna.

Kontakt
Besöksadress: Tvärhandsgatan 14
Axet
Telefon: 031-366 06 48
E-post: axet@funktionsstod.goteborg.se

Mellansteget
TelefonE-post:mellansteget@funktionsstod.goteborg.se
Webbsida