Kontakt
Järntorget 7 (vån 3)
E-post: info@nsphig.se
Webbsida

Verksamhet
Förkortningen står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. NSPHiG är en paraplyorganisation som innefattar ett nätverk av ett flertal patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Gemensamma nämnaren är psykisk ohälsa. NSPHiG arbetar med intressepolitiska frågor som rör psykiatrin, och för att patienter, brukare och anhörigas särskilda kompetens ska tillvaratas.

Aktiviteter:

    • (H)järnkolls attitydambassadörer
    • Studiecirklar och utbildning
    • Brukarrevision
    • Brukarinflytande
    • Peer Support

Besöksadress: Järntorget 7 (vån 3)
Webbsida: www.nsphig.se

Närmaste spårvagns-/busshållplats:
Järntorget