Verksamhet/målgrupp
Föreningen är en idéell stödförening för personer med tvångssyndrom (OCD) och för deras anhöriga/närstående.

Aktiviteter

  • Medlemsmöten en gång per månad med inbjudna experter. Mötet är även öppet för allmänheten.
  • Individuella samtal med drabbade/närstående.
  • Stödgrupper för de som har OCD och deras närstående.
  • Anhörigträffar för närstående till personer som har OCD.
  • Kurser/föreläsningar för ökad livskvalitet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Ajourhållning av material vid hälsodiskar, bibliotek m.m.
  • Extern informationsgivning per telefon eller med utskick av material.
  • Satsning på utbildning av boendestödjare, hemtjänstpersonal, försäkringshandläggare.
  • Verka för evidensbaserad vård inom allmän sjukvård inklusive KBT-terapi.

Kontakt
Besöksadress: Mellangatan 1, vån 3
Telefon: 031-13 14 11
E-post: goteborg@ocdforbundet.se
Webbsida: goteborg.ocdforbundet.se/