Hälsoteket Östra Göteborg

Kontakt Tusenårsgatan 3 (ingång från Kortedala Torg, samma entré som vårdcentralen) Telefon: 031-365 44 70 Webbsida Verksamhet På Hälsoteket i Östra Göteborg finns möjlighet att delta i träning och hälsosamtal. Till de flesta aktiviteter behöver du inte anmäla dig...

Friskvårdsklubben

VerksamhetFriskvårdsklubben är en brukarledd och brukarstyrd ideell aktivitetsförening. De bedriver en verksamhet som är till för vuxna människor som har eller har haft psykisk ohälsa. Man har valt att ha en bred definition kring begreppet friskvård ”allt som...