Aktivera dig med tidningsarbete

Tidningen IVER Redaktionsgruppen för tidningen IVER utgör en verksamhet inom Aktivitetshusen i Göteborgs stad. Den är skapad av brukare för brukare. Gruppen möts varje torsdag 13:30-15:30 i Sekelhuset i Kortedala. Arbetet sker i studiecirkelform och alla är välkomna...

Shedo sprider kunskap

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Digitala föreläsningar, filmer, litteraturtips med mera...

Laga din cykel

Cykelköket Kommersen inbjuder till gratis föreläsningar i samverkan med Studiefrämjandet. Passa på att få kunskap om hur du får snurr på din cykel under våren Cykelköket är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel. Här får du...