Etikettarkiv: stödgrupp

Attention Göteborg

Kontakt
Lillatorpsgatan 10
Webbsida

Verksamhet
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så som ADHD, Aspergers, tvångssyndrom och Tourette. Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionshinder.

Målgrupp
De som har diagnos, är anhöriga och de som arbetar med eller forskar om funktionshindret.

Aktiviteter

Inom organisationen får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, tillsammans kan man ge varandra råd och stöd. Attention håller även i föreläsningar, utbildningar, temadagar och workshops som berör neuropsykiatriska funktionshinder.

Kontakt
Besöksadress: Lillatorpsgatan 10
E-post: kansliet@attention-goteborg.se
Webbsida: http://attention-goteborg.se. Se även riksförbundets webbplats: attention-riks.se
Facebook: facebook.com/attentiongbg/

Närmaste spårvagns-/busshållplats:
Järntorget

OCD-föreningen Göteborgsregionen

Kontakt
Mellangatan 1, vån 3
Telefon: 031-13 14 11
Webbsida

Verksamhet/målgrupp
Föreningen är en idéell stödförening för personer med tvångssyndrom (OCD) och för deras anhöriga/närstående.

Aktiviteter

  • Medlemsmöten en gång per månad med inbjudna experter. Mötet är även öppet för allmänheten.
  • Individuella samtal med drabbade/närstående.
  • Stödgrupper för de som har OCD och deras närstående.
  • Anhörigträffar för närstående till personer som har OCD.
  • Kurser/föreläsningar för ökad livskvalitet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Ajourhållning av material vid hälsodiskar, bibliotek m.m.
  • Extern informationsgivning per telefon eller med utskick av material.
  • Satsning på utbildning av boendestödjare, hemtjänstpersonal, försäkringshandläggare.
  • Verka för evidensbaserad vård inom allmän sjukvård inklusive KBT-terapi.

Kontakt
Besöksadress: Mellangatan 1, vån 3
Telefon: 031-13 14 11
E-post: goteborg@ocdforbundet.se
Webbsida: goteborg.ocdforbundet.se/

Närmaste spårvagns-/busshållplats
Järntorget