Attention Göteborg

VerksamhetAttention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så som ADHD, Aspergers, tvångssyndrom och Tourette. Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska...

OCD-föreningen Göteborgsregionen

Verksamhet/målgruppFöreningen är en idéell stödförening för personer med tvångssyndrom (OCD) och för deras anhöriga/närstående.Aktiviteter Medlemsmöten en gång per månad med inbjudna experter. Mötet är även öppet för allmänheten. Individuella samtal med...