Aktiv Göteborg

VerksamhetAktiv erbjuder träning och hälsofrämjande stöd under 12 veckor. Syftet är att öka din förmåga att arbeta eller studera genom att komma igång med individuellt anpassad regelbunden träning. MålgruppÄr sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven och bedöms...

Mimi folkhögskola

VerksamhetMimi folkhögskola är ett samarbete mellan Fontänhuset Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken och övriga medlemmar i föreningen. Tillsammans ger de dig med psykisk ohälsa förutsättningar att lyckas med dina studier....

Huldas hus

VerksamhetHuldas hus är en mötesplats för kvinnor som saknar en fast bostad. Här kan du träffa andra kvinnor, delta i aktiviteter, eller vila upp dig. Du kan även duscha och tvätta dina kläder, eller låna telefon och dator. Huldas hus är en öppen verksamhet och om du...

Rekvisita

VerksamhetRekvisita är en förberedande arbetsträning på Aktivitetshus Centrum. På Rekvisita arbetar man tillsammans med textila beställningar av skiftande slag. Medarbetaren ges möjlighet att utveckla sin skapandeförmåga, även om kundens önskemål ofta styr. Efter en...

RFHL-Göteborg

VerksamhetRFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare – organiserar människor med och utan erfarenhet av missbruk och beroende. Här kan man få personlig hjälp, råd och stöd vid till exempel nedtrappning av sin medicin. På föreningen har man...

NSPHiG

VerksamhetNationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg startade 2008. Vi är en paraplyorganisation bestående av 16 patient-, brukar- och anhörigföreningar. Alla som arbetar på vårt kansli har erfarenhet av psykisk ohälsa – för egen del...