RFHL-Göteborg

VerksamhetRFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare – organiserar människor med och utan erfarenhet av missbruk och beroende. Här kan man få personlig hjälp, råd och stöd vid till exempel nedtrappning av sin medicin. På föreningen har man...

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

VerksamhetFrisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (fd Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt) är en ideell förening med lokalavdelningar i hela landet, där i bland Göteborg. De erbjuder mentorer samt anordnar självhjälpsgrupper för såväl drabbade som anhöriga...

OCD-föreningen Göteborgsregionen

Verksamhet/målgruppFöreningen är en idéell stödförening för personer med tvångssyndrom (OCD) och för deras anhöriga/närstående.Aktiviteter Medlemsmöten en gång per månad med inbjudna experter. Mötet är även öppet för allmänheten. Individuella samtal med...

Columbus – samverkansteam för unga vuxna

VerksamhetPå Columbus kan du få stöd med att må bättre och att närma dig arbetslivet. Columbus finns för dig som är 18–29 år, är arbetslös och bor i Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné eller Centrum och vill hitta en väg mot arbete och studier men känner att du mår för...